Phục hồi hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

Thủ tục phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng

Bước 1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo đình chỉ bằng bảo hộ giống cây trồng, công ty hợp danh có quyền gửi Đơn đề nghị được khắc phục các lý do bị đình chỉ và nộp lệ phí cho Cục Trồng trọt và nộp lệ phí để phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng. 

Bước 2. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nộp đơn trên, công ty hợp danh phải khắc phục những lý do bị đình chỉ đối với trường hợp bị đình chỉ theo các căn cứ sau:

- Công ty hợp danh không nộp lệ phí duy trì hiệu lực theo quy định.

- Công ty hợp danh không cung cấp tài liệu, vật liệu nhân giống cần thiết để duy trì và lưu giữa giống cây trồng theo quy định;

- Công ty hợp danh không thay đổi tên giống cây trồng theo yêu cầu của Cục cây trồng. 

Trường hợp Bằng bảo hộ giống cây trồng bị đình chỉ do giống cây trồng được bảo hộ không còn đáp ứng điều kiện về tính đồng nhất và tính ổn định như tại thời điểm cấp Bằng, thì công ty hợp danh cần chứng minh được giống đã đáp ứng các điều kiện về tính đồng nhất và tính ổn định và được Cục Trồng trọt xác nhận.

Bước 3. Sau khi đã khắc phục lý do bị đình chỉ hoặc đã chứng minh được giống đã đáp ứng các điều kiện về tính đồng nhất và tính ổn định, công ty hợp danh gửi hồ sơ yêu cầu phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng đén Cục Trồng trọt. 

Thành phần hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị được khắc phục các lý do bị đình chỉ (theo mẫu phụ lục 18 ban hành kèm theo Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT). 

2. Chứng cứ chứng minh đã khắc phục được các lý do đình chỉ hoặc chứng cứ chứng minh giống đã đáp ứng các điều kiện về tính đồng nhất và ổn định. 

3. Giấy ủy quyền nếu nộp đơn thông qua đại diện (mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT).

4. Biên lai nộp phí phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng.

Cách thức và nơi nộp hồ sơ:

Người yêu cầu có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam để nộp hồ sơ tới Cục trồng trọt thông qua các hình thức sau đây:

- Trực tiếp.

- Qua đường bưu điện.

- Hoặc qua mạng công nghệ thông tin.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt ban hành quyết định phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng và trả kết quả cho công ty hợp danh. Quyết định phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng được đăng tải trên Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Trồng trọt trả lời bằng văn bản cho người đăng ký có nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

972