Phục hồi hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng trong Công ty Cổ Phần

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Cục trưởng Cục Trồng trọt đăng thông báo đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ trên Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, công ty là chủ bằng bảo hộ có quyền gửi đơn đề nghị được khắc phục các lý do bị đình chỉ cho Cục Trồng trọt và nộp lệ phí để phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng.

Thành phần hồ sơ gồm:

(1) Đơn đề nghị phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng (mẫu tại Phụ lục 18 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT);

(2) Chứng cứ chứng minh đã khắc phục được các lý do đình chỉ;

(3) Biên lai nộp phí phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng;

(4) Giấy ủy quyền nếu nộp đơn thông qua đại diện.

Cách thức và nơi nộp hồ sơ:

Công ty có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam để nộp hồ sơ tới Cục trồng trọt thông qua các hình thức sau đây:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Hoặc qua mạng công nghệ thông tin.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt ban hành quyết định phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng và trả kết quả cho người đăng ký. Quyết định phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng được đăng tải trên Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Trồng trọt trả lời bằng văn bản cho người đăng ký có nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,436