Ngừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo trong công ty TNHH một thành viên

Khi có nhu cầu ngừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo, công ty phải thực hiện khai báo ngừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng.

Trình tự thực hiện:

- Công ty truy cập Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, đăng nhập tài khoản đã được cấp và tiến hành khai báo ngừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo theo hướng dẫn; đồng thời gửi Thông báo về việc ngừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng về Bộ Công thương trong 07 ngày làm việc kể từ ngày ngừng hoạt động.

Lưu ý: Nếu người thay mặt công ty thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

- Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác từ công ty, Bộ Công thương xác nhận ngừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,132