Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Doanh nghiệp được chấp nhận sử dụng ngoại tệ tiền mặt của người chơi để đổi đồng tiền quy ước khi tham gia các trò chơi điện tử có thưởng, trả thưởng cho người chơi khi trúng thưởng và các hoạt động ngoại hối khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép.

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được thực hiện như sau:

1. Thành phần hồ sơ

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 121/2021/NĐ-CP;

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(3) Bản sao một trong các loại giấy tờ sau:

- Đối với doanh nghiệp được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trước ngày 01/10/2013: văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;

- Đối với doanh nghiệp được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng từ ngày 01/10/2013: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

>>> Xem thêm tại công việc: Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

(4) Quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ đối với nguồn thu, chi ngoại tệ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

Quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài | Kinh  doanh | Vietnam+ (VietnamPlus)

(Hình từ internet)

2. Nơi nộp hồ sơ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ.

- Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước có văn bản thông báo rõ lý do.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,919
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Bài viết liên quan: