Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền trong công ty TNHH một thành viên

Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc không có mã của cơ quan thuế được khởi tạo và in ra từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

1. Các đối tượng được đăng ký áp dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty TNHH MTV) được đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế khi đáp ứng đủ 02 tiêu chí sau:

- Nộp thuế theo phương pháp kê khai;

- Có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh, bao gồm: trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác.

Trường hợp áp dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được xác định tương tự như đối với hóa đơn điện tử thông thường – Xem chi tiết tại: Các loại hóa đơn đối với công ty TNHH MTV.

2. Nguyên tắc khi khởi tạo hóa đơn từ máy tính tiền đối với công ty TNHH MTV

Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;

- Không bắt buộc có chữ ký số;

- Tra cứu được thông tin hóa đơn từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn.

3. Nội dung của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế phải có các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán;

- Thông tin người mua nếu người mua yêu cầu: mã số định danh cá nhân (như số CMND/CCCD/Hộ chiếu) hoặc mã số thuế;

- Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán.

Trường hợp công ty nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT;

- Thời điểm lập hóa đơn;

- Mã của cơ quan thuế.

4. Thủ tục để sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

- Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định;

- Lập hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền đảm bảo các nguyên tắc nêu ở mục trên;

- Sử dụng hóa đơn điện tử đảm bảo liên tục và duy nhất;

- Thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử, công ty phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế ngay trong ngày.

>> Xem thêm tại: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đối với công ty TNHH MTV.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

889
Bài viết liên quan: