Gia hạn giấy phép thiết lập trang mạng xã hội trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mạng xã hội trực tuyến là gì

Hình từ Internet

Giấy phép thiết lập mạng xã hội được gia hạn không quá 02 lần; mỗi lần không quá 02 năm.

Công ty TNHH phải thực hiện thủ tục gia hạn Giấy phép thiết lập mạng xã hội 30 ngày trước khi hết hạn giấy phép.

Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép thiết lập mạng xã hội, có nêu rõ thời hạn gia hạn;

2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nơi nộp hồ sơ: Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép thẩm định, cấp gia hạn giấy phép đã cấp. Trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,298