Duy trì tên miền Việt Nam trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phí duy trì tên miền hàng năm là bao nhiêu tiền? | Vicogroup.vn

Hình từ Internet

Định kỳ hàng năm, công ty TNHH phải thực hiện việc đóng phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam đã được cấp phát tại Nhà đăng ký đang quản lý tên miền. Công ty TNHH có thể kiểm tra thông tin tên miền về ngày hết hạn và các thông tin liên quan tại đây.

1. Thời điểm gia hạn

- Gia hạn trước khi tên miền ".vn" hết hạn sử dụng: tên miền ".vn" của công ty hợp danh sẽ được sử dụng bình thường. 

- Gia hạn trong thời gian 25 ngày kể từ ngày tên miền ".vn" hết hạn sử dụng: nếu công ty hợp danh nộp phí duy trì tên miền theo quy định trong khoảng thời gian này thì sẽ được tiếp tục sử dụng tên miền đã đăng ký. Thời gian chưa nộp phí duy trì tên miền theo quy định thì tên miền sẽ bị tạm ngừng hoạt động. 

Lưu ý: Sau 25 ngày, kể từ ngày tên miền ".vn" hết hạn sử dụng mà công ty hợp danh không nộp phí duy trì tên miền theo quy định thì tên miền sẽ bị thu hồi. 

Vậy, trong 25 ngày kể từ ngày tên miền quốc gia Việt Nam hết hạn, công ty phải thực hiện gia hạn tên miền theo quy trình sau:

2. Quy trình gia hạn

- Công ty TNHH liên hệ với Nhà đăng ký đang quản lý tên miền để thực hiện việc gia hạn tên miền (phải có Văn bản ủy quyền cho người liên hệ thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH).

- Nhà đăng ký tiếp nhận yêu cầu từ công ty, kiểm tra thông tin tên miền. Nếu tên miền không đang trong quá trình chuyển đổi Nhà đăng ký hoặc đang bị xử lý thu hồi, Nhà đăng ký thực hiện gia hạn tên miền trên hệ thống rồi thông báo kết quả thực hiện gia hạn cho công ty TNHH.

- Sau khi Nhà đăng ký thông báo kết quả gia hạn cho công ty TNHH, công ty TNHH kiểm tra lại thông tin về ngày hết hạn mới của tên miền.

3. Mức phí duy trì sử dụng tên miền Internet được xác định theo quy định của Thông tư 208/2016/TT-BTC.

 

B

Phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn”

1

Tên miền cấp 2 có 1 ký tự

Năm

40.000.000

2

Tên miền cấp 2 có 2 ký tự

Năm

10.000.000

3

Tên miền cấp 2 khác

Năm

350.000

4

Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung

Com.vn, net.vn, biz.vn

Năm

250.000

Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn)

Năm

150.000

Name.vn

Năm

30.000

5

Tên miền tiếng Việt

Năm

20.000

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,178