Duy trì tên miền quốc tế trong công ty TNHH một thành viên

Công ty có thể tra cứu ngày hết hạn và các thông tin khác về tên miền quốc tế tại đây.

Khi tên miền quốc tế hết hạn, công ty cần liên hệ với Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam để được hướng dẫn nộp phí duy trì tên miền quốc tế theo trình tự như sau:

- Trong 45 ngày sau khi hết hạn, tên miền quốc tế sẽ ở trạng thái chờ gia hạn (Pending Renew). Trong thời hạn này, công ty chỉ cần trả phí gia hạn theo quy định của Nhà đăng ký.

- Sau 45 ngày chờ gia hạn và trong 30 ngày tiếp theo, tên miền quốc tế chuyển sang trạng thái Chờ khôi phục (Redemption Period). Trong thời hạn này, công ty phải trải phí gia hạn và phí khôi phục tên miền theo quy định của Nhà đăng ký.

- Quá 75 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ bị xóa khỏi hệ thống của Nhà đăng ký và chuyển trạng thái Sẵn sàng đăng ký (Available), công ty không còn quyền gia hạn, sử dụng tên miền nữa.

Lưu ý: Người thay mặt công ty thực hiện thủ tục phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty.

878