Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán trong Công ty Cổ Phần

Người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh

1. Công ty cổ phần mất khả năng thanh toán có nghĩa vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản

Khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần/Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến Tòa án nhân dân thẩm quyền.

Người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần sẽ thực hiện việc yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản thông qua đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Hồ sơ mở thủ tục phá sản của công ty cổ phần mất khả năng thanh toán

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp; đơn yêu cầu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Ngày, tháng, năm;

- Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;

- Tên, địa chỉ của công ty cổ phần;

- Tên, địa chỉ của người làm đơn;

- Căn cứ yêu cầu mở thủ tục phá sản.

- Tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nếu có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

2.  Báo cáo tài chính của công ty cổ phần trong 03 năm gần nhất hoặc báo cáo tài chính của công ty cổ phần trong toàn bộ thời gian hoạt động nếu công ty cổ phần được thành lập và hoạt động chưa đủ 03 năm;

3. Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán; báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục công ty cổ phần mà vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán;

4. Bảng kê chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp;

5. Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ, khoản cho vay có bảo đảm, không có bảo đảm, có bảo đảm một phần đến hạn hoặc chưa đến hạn;

6. Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập công ty cổ phần;

7. Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ: Xem chi tiết tại công việc "Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân"

Lưu ý: Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu có thiệt hại phát sinh sau thời điểm công ty cổ phần mất khả năng thanh toán do việc không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản gây ra thì phải bồi thường.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

579
Câu hỏi thường gặp: