Đình chỉ hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đình chỉ hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Các trường hợp Bằng bảo hộ giống cây trồng có thể bị đình chỉ hiệu lực

(1) Giống cây trồng được bảo hộ không còn đáp ứng điều kiện về tính đồng nhất và tính ổn định như tại thời điểm cấp Bằng;

(2) Chủ bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực theo quy định;

(3) Chủ bằng bảo hộ không cung cấp tài liệu, vật liệu nhân giống cần thiết để duy trì và lưu giữ giống cây trồng theo quy định;

(4) Chủ bằng bảo hộ không thay đổi tên giống cây trồng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

2. Thành phần hồ sơ:

Trong thời hạn hiệu lực của Bằng bảo hộ, người yêu cầu (bên thứ ba) có quyền gửi hồ sơ đề nghị đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ cho Cục Trồng trọt với lý do giống cây trồng được bảo hộ không đáp ứng tính đồng nhất và tính ổn định (trường hợp (1) tại Mục 1 bên trên) như tại thời điểm cấp Bằng. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng; 

- Tài liệu, chứng cứ chứng minh giống cây trồng không đáp ứng tính đồng nhất và tính ổn định như tại thời điểm cấp Bằng bảo hộ;

- Giấy ủy quyền nếu nộp đơn thông qua đại diện (mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT).

- Bản sao chụp biên lai thu phí khảo nghiệm lại và bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt.

3. Cách thức và nơi nộp hồ sơ:

Người yêu cầu có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam để nộp hồ sơ tới Cục trồng trọt thông qua các hình thức sau đây:

- Trực tiếp.

- Qua đường bưu điện.

- Hoặc qua mạng công nghệ thông tin. 

4. Trình tự và thời hạn giải quyết

Đối với trường hợp giống cây trồng được bảo hộ không còn đáp ứng điều kiện về tính đồng nhất và tính ổn định như tại thời điểm cấp Bằng:

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng của bất kỳ bên thứ ba nào, Cục Trồng trọt  phải hoàn thành việc xác minh thông tin nêu trong đơn yêu cầu và thông báo cho chủ văn bằng bảo hộ giống cây trồng. 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận thông báo của Cục Trồng trọt về ý kiến phản hồi, chủ văn bằng bảo hộ lựa chọn gửi/không gửi đơn phản đối đến Cục Trồng trọt. 

+ Trường hợp chủ văn bằng bảo hộ gửi đơn phản đối đến Cục Trồng trọt, Cục Trồng trọt yêu cầu chủ văn bằng bảo hộ thực hiện các thủ tục khảo nghiệm lại. Nếu kết quả khảo nghiệm lại cho thấy giống cây trồng không đáp ứng tính đồng nhất hoặc tính ổn định như tại thời điểm cấp bằng thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng. Cục Trồng trọt trả lại phí khảo nghiệm lại cho người yêu cầu đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ. 

+ Trường hợp chủ văn bằng bảo hộ không gửi đơn phản đối đến Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng.

Đối với trường hợp đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng khác (trường hợp (2), (3), (4) nêu tại Mục 1 bên trên).

- Trong các trường hợp chủ bằng bảo hộ không cung cấp tài liệu, vật liệu nhân giống cần thiết để duy trì và lưu giữ giống cây trồng theo quy định hoặc không thay đổi tên giống cây trồng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ra quyết định đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng.

- Trong trường hợp chủ bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực theo quy định, khi hết thời hạn nộp lệ phí duy trì hiệu lực, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ra quyết định đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng kể từ ngày đầu tiên của năm hiệu lực tiếp theo mà lệ phí duy trì hiệu lực không được nộp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

958
Bài viết liên quan: