Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Công ty Hợp Danh

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do công ty hợp danh thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ thương mai điện tử bao gồm các loại sau đây:

- Sàn giao dịch thương mại điện tử (không bao gồm website giao dịch chứng khoán trực tuyến) là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

- Website khuyến mại trực tuyến là website thương mại điện tử do công ty hợp danh thiết lập để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

- Website đấu giá trực tuyến là website thương mại điện tử cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó.

- Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

Lưu ý: Công ty hợp danh sở hữu website thương mại điện tử có cả chức năng bán hàng và cung cấp dịch vụ thương mại điện tử chỉ thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương như trường hợp website chỉ cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Quy trình đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Bước 1: Tạo tài khoản.

Công ty hợp danh truy cập Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử, chọn "Đăng ký" và cung cấp thông tin theo yêu cầu (những trường có dấu * là trường bắt buộc), rồi chọn "Gửi đăng ký".

Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ cung cấp cho công ty hợp danh một tài khoản hoặc yêu cầu công ty hợp danh bổ sung thông tin (công ty hợp danh bổ sung thông tin theo yêu cầu) hoặc từ chối yêu cầu đăng ký tài khoản của công ty hợp danh (công ty hợp danh phải tiến hành đăng ký lại).

Bước 3: Thực hiện theo trình tự sau:

- Đăng nhập vào tài khoản Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử. 

- Chọn "Đăng ký website CCDV";

- Chọn "Thêm mới đăng ký website";

- Khai báo thông tin theo mẫu;

- Chọn "File đính kèm" để chuyển tab;

- Đính kèm file theo hướng dẫn;

- Hoàn tất bằng cách chọn "Gửi hồ sơ" ở đầu trang hoặc cuối trang.

Bước 4: Trong vòng 07 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ phản hồi về 1 trong 2 nội dung sau:

- Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5.

- Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, công ty hợp danh phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu. Nếu công ty hợp danh không phản hồi trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và công ty hợp danh phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công ty hợp danh gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) về Cục thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1.  Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử  (Mẫu TMĐT-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BCT);

2. Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập (đối với tổ chức); bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp (đối với thương nhân), giấy phép kinh doanh (đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài);

3. Đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử nêu rõ các nội dung:

- Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến. 

- Cấu trúc, tính năng và các mục thông tin chủ yếu trên website cung cấp dịch vụ. 

- Phân định quyền và trách nhiệm giữa công ty hợp danh với các bên sử dụng dịch vụ. 

4. Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Các nội dung tại Điều 38 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

- Cơ chế xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. 

5. Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc thỏa thuận hợp tác giữa công ty hợp danh với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website. 

6. Các điều kiện giao dịch chung trên website áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

7. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh.

Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ bản giấy, Bộ Công thương phản hồi về 1 trong 2 nội dung sau:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Xác nhận đăng ký và gửi qua địa chỉ email của công ty hợp danh đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thể hiện thành biểu tượng đăng ký.

- Nếu hồ sơ bản giấy gửi về không khớp với những tài liệu, thông tin đã khai báo trực tuyến: thông báo qua địa chỉ email mà công ty hợp danh đã đăng ký để công ty hợp danh hoàn chỉnh hồ sơ.

Ngay sau khi website thương mại điện tử hoàn thành thủ tục thông báo hoặc đăng ký theo các quy định tại Thông tư này và nhận được xác nhận của Bộ Công Thương, thông tin về website sẽ được đưa vào danh sách website thương mại điện tử đã thông báo hoặc đăng ký để công bố công khai trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử, bao gồm:

- Tên và loại hình website theo đăng ký.

- Tên công ty hợp danh và thông tin liên hệ của công ty hợp danh.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,341