Đăng ký tên miền Việt Nam trong Hộ kinh doanh

Mua tên miền ở đâu? Top 10 nhà cung cấp - đăng ký domain uy tín

Hình từ Internet

Việc đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam được thực hiện thông qua các Nhà đăng ký tên miền có tên trong danh sách được công bố tại đây.

Thành phần hồ sơ:

1. Bản khai đăng ký tên miền theo mẫu do Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại trang thông tin điện tử của Nhà đăng ký, nhưng phải bảo đảm đầy đủ thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 24/2015/BTTTT.

2. Khi nộp trực tiếp hồ sơ, người thay mặt hộ kinh doanh làm thủ tục đăng ký phải xuất trình CMND/CCCD.

Nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện, trong hồ sơ phải gửi kèm bản sao CMND/CCCD có chứng thực.

3. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt hộ kinh doanh thực hiện thủ tục nếu không phải là chủ hộ.

Phương thức nộp hồ sơ theo một trong 03 cách sau:

- Thông qua công cụ đăng ký, quản lý hồ sơ tên miền trực tuyến của Nhà đăng ký tên miền “.vn”

- Nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn” hoặc gửi hồ sơ đến các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn” trong trường hợp không có khả năng sử dụng phương thức trực tuyến.

Nơi nhận hồ sơ: các Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày Nhà đăng ký tên miền nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối, thông báo nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

795