Đăng ký tên miền Việt Nam trong công ty TNHH một thành viên

Việc đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam được thực hiện thông qua các Nhà đăng ký tên miền có tên trong danh sách được công bố tại đây.

Thành phần hồ sơ:

1. Bản khai đăng ký tên miền theo mẫu do Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại trang thông tin điện tử của Nhà đăng ký, nhưng phải bảo đảm đầy đủ thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư 21/2021/TT-BTTTT.

2. Khi nộp trực tiếp hồ sơ, người thay mặt công ty làm thủ tục đăng ký phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài).

Nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện, trong hồ sơ phải gửi kèm bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với người nước ngoài) có chứng thực.

3. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt công ty thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Phương thức nộp hồ sơ theo một trong 03 cách sau:

- Công ty nộp hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền trực tuyến thông qua công cụ đăng ký, quản lý hồ sơ tên miền trực tuyến của Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Danh sách Nhà đăng ký được công bố bởi VNNIC

Công ty nộp hồ sơ đăng ký tên miền được xác minh thông qua chữ ký số trong hồ sơ đăng ký tên miền hoặc giải pháp công nghệ thu thập, kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo sự đầy đủ, khớp đúng giữa thông tin nhận biết khách hàng và thông tin, dữ liệu trên hồ sơ điện tử. Nhà đăng ký tên miền “.vn” có trách nhiệm xác thực thông tin chủ thể và đảm bảo sự đầy đủ, tính chính xác của hồ sơ đăng ký sử dụng tên miền.

Đối với hồ sơ thay đổi thông tin chủ thể, hoàn trả tên miền, phải sử dụng chữ ký số của chủ thể đăng ký sử dụng tên miền.

- Nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn”;

- Gửi hồ sơ đến các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Trong trường hợp chủ thể đăng ký tên miền là cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền khi nộp hồ sơ trực tiếp cần xuất trình một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu. Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu chính cần gửi kèm theo bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ nêu trên của chủ thể đứng tên đăng ký tên miền.

Nơi nhận hồ sơ: các Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày Nhà đăng ký tên miền nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Công ty chỉ được cấp tên miền dưới tên miền đã đăng ký cho các đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, các cá nhân đang làm việc trong cơ quan, tổ chức của mình và phải có trách nhiệm quản lý các tên miền cấp dưới mà mình đã cấp; không cấp tên miền dưới tên miền của mình cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,400
Bài viết liên quan: