Đăng ký tên miền Việt Nam trong Công ty Cổ Phần

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Việc đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam được thực hiện thông qua các Nhà đăng ký tên miền có tên trong danh sách được công bố tại đây.

Thành phần hồ sơ:

1. Bản khai đăng ký tên miền theo mẫu do Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại trang thông tin điện tử của Nhà đăng ký, nhưng phải bảo đảm đầy đủ thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 21/2021/BTTTT.

2. Khi nộp trực tiếp hồ sơ, người thay mặt doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài).

Nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện, trong hồ sơ phải gửi kèm bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với người nước ngoài) có chứng thực.

3. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Phương thức nộp hồ sơ theo một trong 03 cách sau:

- Nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn”;

- Gửi hồ sơ đến các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn”;

- Thực hiện trực tuyến thông qua công cụ đăng ký, quản lý hồ sơ tên miền trực tuyến của Nhà đăng ký (không áp dụng đối với các hồ sơ thay đổi thông tin, hồ sơ hoàn trả tên miền) và có trách nhiệm hoàn thiện thông tin đăng ký theo quy định tại trang thông tin điện tử của Nhà đăng ký. Nhà đăng ký có trách nhiệm xác thực thông tin cung cấp của chủ thể. Danh sách Nhà đăng ký được công bố bởi VNNIC.

Nơi nhận hồ sơ: các Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày Nhà đăng ký tên miền nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Công ty cổ phần chỉ được cấp tên miền dưới tên miền đã đăng ký cho các đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, các cá nhân đang làm việc trong công ty của mình và phải có trách nhiệm quản lý các tên miền cấp dưới mà mình đã cấp; không cấp tên miền dưới tên miền của mình cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn" được quy định như sau: 

STT

Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”

Đơn vị tính

Mức thu
(đồng)

1

Tên miền cấp 2 có 1 ký tự

Lần

100.000

2

Tên miền cấp 2 có 2 ký tự

Lần

100.000

3

Tên miền cấp 2 khác

Lần

100.000

4

Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung

com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn

Lần

100.000

Các tên miền dưới: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh: ví dụ: hanoi.vn)

Lần

50.000

info.vn, pro.vn, id.vn, io.vn, name.vn

Lần

10.000

5

Tên miền tiếng Việt

Lần

10.000

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,901
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: