Đăng ký tên miền quốc tế trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Đăng ký tên miền quốc tế

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu đăng ký tên miền quốc tế kiểm tra tên miền chưa bị ai đăng ký tại đây, đóng phí đầy đủ và đăng ký theo quy định của Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam để được sở hữu và sử dụng tên miền quốc tế.

Thành phần hồ sơ:

1. Bản khai đăng ký tên miền quốc tế quy định tại trang thông tin điện tử của Nhà đăng ký, nhưng phải đảm bảo đầy đủ thông tin và đáp ứng các yêu cầu theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 (ban hành kèm theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT);

2. Khi nộp trực tiếp hồ sơ, người thay mặt doanh  nghiệp làm thủ tục đăng ký phải xuất trình CMND/CCCD/ Hộ chiếu nếu là người nước ngoài.

Nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện, trong hồ sơ phải gửi kèm bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với người nước ngoài có chứng thực.

3. Người thay mặt doanh nghiệp tư nhân thực hiện thủ tục phải xuất trình hoặc gửi kèm bản sao Văn bản ủy quyền hợp lệ khi nộp hồ sơ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Phương thức nộp hồ sơ theo một trong 03 cách sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam;

- Gửi hồ sơ tên đến các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam qua đường bưu chính: khi gửi hồ sơ đăng ký tên miền qua đường bưu chính, cá nhân đăng ký tên miền hoặc người thay mặt cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền cần gửi kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài);

- Thực hiện trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam trong trường hợp sử dụng chữ ký số.

Nơi nhận hồ sơ: các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam.

Thời điểm xác định đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký để xác lập thứ tự xét cấp phát là thời điểm tên miền được nhập giữ chỗ nộp hồ sơ thành công trên Website của Trung tâm Internet Việt Nam trong vòng 24h giờ tính từ lúc hoàn tất hồ sơ và đóng phí.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,055
Bài viết liên quan: