Chuyển nhượng - nhận chuyển nhượng website thương mại điện tử bán hàng trong công ty TNHH một thành viên

Để chuyển nhượng website thương mại điện tử bán hàng mà mình đang sở hữu, công ty phải đăng nhập vào tài khoản trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tửchọn hồ sơ website đã thông báo, thông báo ngừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng và chỉ rõ lý do đề nghị chấm dứt thông báo là chuyển nhượng; đồng thời gửi Thông báo về việc ngừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương trong 07 ngày làm việc kể từ ngày ngừng hoạt động.

Lưu ý: Nếu người thay mặt công ty thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Nếu công ty nhận chuyển nhượng website thương mại điện tử bán hàng từ chủ thể khác, sau khi bên chuyển nhượng đã thực hiện thủ tục chấm dứt thông báo website, công ty thực hiện thủ tục thông báo lại website đó theo trình tự sau:

Bước 1: Công ty truy cập Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử, chọn "Đăng ký" và cung cấp thông tin theo yêu cầu (những trường có dấu * là trường bắt buộc), rồi chọn "Gửi đăng ký".

Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ cung cấp cho công ty một tài khoản hoặc yêu cầu công ty bổ sung thông tin (công ty bổ sung thông tin theo yêu cầu) hoặc từ chối yêu cầu đăng ký tài khoản của công ty (công ty phải tiến hành đăng ký lại).

Lưu ý: Nếu công ty đã có tài khoản trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử thì có thể bỏ qua 2 bước trên và bắt đầu thực hiện thủ tục thông báo lại từ bước 3.

Bước 3: Thực hiện lần lượt các thao tác theo trình tự sau:

- Đăng nhập vào tài khoản trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử;

- Chọn "Thông báo website thương mại điện tử bán hàng";

- Chọn "Thêm mới thông báo website"

- Khai báo thông tin theo mẫu;

- Chọn "File đính kèm" để chuyển tab

- Đính kèm file theo hướng dẫn;

- Hoàn tất bằng cách chọn "Gửi hồ sơ" ở đầu trang.

Bước 4: Trong vòng 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ phản hồi về 1 trong 2 nội dung sau:

- Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ: Bộ Công Thương sẽ gửi cho công ty qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo.

- Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: hộ kinh doanh phải quay về thực hiện lại Bước 3; trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin, nếu công ty không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3.

Website thương mại điện tử bán hàng đã được thông báo sẽ được đưa vào danh sách website thương mại điện tử đã thông báo để công bố công khai trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT; các thông tin được công khai bao gồm:

- Tên và loại hình website theo thông báo.

- Tên công ty và thông tin liên hệ của công ty.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký công ty.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,033