>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hình từ Internet

1. Các trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên khi thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì được phép chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy:

- Cần phải xuất hóa đơn giấy được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử do yêu cầu nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

- Theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, điều tra và theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và điều tra.

Như vậy, khi công ty TNHH hai thành viên trở lên bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và có yêu cầu của khách hàng cần xuất hóa đơn giấy thì công ty cũng không được phép xuất hóa đơn giấy để thay thế cho hóa đơn điện tử, trừ trường hợp hóa đơn giấy được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

2. Điều kiện để chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên chỉ được chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Hóa đơn điện tử được chuyển đổi phải là hóa đơn hợp pháp;

- Thuộc một trong các trường hợp được phép chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy (nêu ở mục 1);

- Đảm bảo sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy sau khi chuyển đổi.

3. Hiệu lực của hóa đơn giấy sau khi chuyển đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế vẫn có hiệu lực trong giao dịch và thanh toán, hóa đơn giấy sau khi chuyển đổi từ hóa đơn điện tử chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán.

>> Xem thêm tại: Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy kể từ ngày 01/07/2022.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

236
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: