Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty

(Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet)

Địa điểm kinh doanh của công ty TNHH hai thành viên trở lên được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh thì công ty phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, công ty TNHH hai thành viên trở lên gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh bao gồm:

 + Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (theo mẫu II-20 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).

+ Văn bản ủy quyền (nếu có); kèm theo là bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền.

Thời hạn Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt: trong vòng 7 ngày làm việc

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,399