Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trong công ty TNHH một thành viên

Công ty có Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bị mất hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được phải thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy phép.

Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nêu rõ: số giấy phép; ngày cấp của giấy phép đã cấp; lý do đề nghị cấp lại giấy phép.

2. Bản giấy phép đã hư hỏng (nếu có).

3. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là đại diện theo pháp luật của công ty.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

941