Các loại chứng từ đối với tài sản góp vốn trong Công ty Hợp Danh

chứng từ tài sản góp vốn

Hình từ Internet

Khi cá nhân, tổ chức góp vốn vào công ty hợp danh thì việc góp vốn này phải được thể hiện bằng chứng từ góp vốn. Hiện, chứng từ góp vốn được chia thành 03 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Nếu bên có tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh

Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty hợp danh thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là:

- Biên bản chứng nhận góp vốn.

- Biên bản giao nhận tài sản.

Trường hợp 2: Nếu bên có tài sản góp vốn là tổ chức, cá nhân kinh doanh

Trong trường hợp này, tài sản góp vốn vào công ty hợp danh phải có các giấy tờ sau đây:

- Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh.

- Hợp đồng liên doanh, liên kết.

- Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật).

- Kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

Trường hợp này, cơ sở kinh doanh sẽ không phải kê khai, nộp thuế GTGT khi góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Công ty nhận tài sản góp vốn được trích khấu hao theo nguyên giá của Biên bản định giá được hai bên thống nhất.

Trường hợp 3: Tài sản góp vốn là tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hóa đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận

Trong trường hợp này, trị giá vốn góp được xác định theo trị giá ghi trên hóa đơn bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

Công ty hợp danh nhận góp vốn được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn mua tài sản của bên góp vốn.

Chứng từ góp vốn trong trường hợp này tương tự với chứng từ góp vốn của bên tài sản góp vốn là tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,071
Bài viết liên quan: