Báo cáo tình hình triển khai trang thông tin điện tử tổng hợp trong Công ty Hợp Danh

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Trước ngày 15/01 hàng năm, công ty hợp danh phải thực hiện Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng (theo Mẫu 03 ban hành kèm Thông tư 09/2014/TT-BTTTT). 

Ngoài ra, công ty hợp danh phải thực hiện chế độ báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

Hình thức gửi báo cáo: nộp trực tiếp hoặc gửi báo cáo qua đường bưu điện đến Sở Thông tin - Truyền thông nơi công ty hợp danh đăng ký trụ sở hoạt động. 

Lưu ý: Nếu người thay mặt công ty hợp danh thực hiện thủ tục không phải là đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,094