DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Việt kiều có thể thành lập loại hình doanh nghiệp nào tại Việt Nam?

Liên quan đến vấn đề này thì hiện không có quy định cấm Việt kiều muốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước tiên cần xác định cá nhân này đã thôi quốc tịch Việt Nam hay chưa? Nếu chưa thôi quốc tịch thì cá nhân này hoàn toàn có quyền thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào giống như người Việt Nam bình thường khác trong nước.

Tương tự như vậy cũng đối với người đã thôi quốc tịch, lúc này trở thành người nước ngoài và thương nhân nước ngoài sẽ cần lưu ý thêm thủ tục tại Luật Đầu tư 2020 mà thôi:

Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

1. Nhà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định sau đây:

a) Nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế;

b) Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này;

c) Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bên cạnh đó, tại Điều 21 đến Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có nêu hồ sơ đăng ký thành lập các loại hình doanh nghiệp. Trừ doanh nghiệp tư nhân thì các loại hình doanh nghiệp khác đều có yêu cầu giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài. Đối với doanh nghiệp tư nhân thì đây là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Có thể thấy rằng các quy định hiện hành chỉ định nghĩa ngắn gọn như vậy và không nêu điều kiện về quốc tịch đối với cá nhân thành lập hộ kinh doanh. Do đó, Luật Doanh nghiệp 2020 không cấm hoặc hạn chế người nước ngoài thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam.

Tuy nhiên, hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân lại không có nêu hồ sơ của người nước ngoài như những doanh nghiệp khác và cũng không có cơ chế quản lý tài sản của người nước ngoài khi phải chịu trách nhiệm vô hạn với loại hình doanh nghiệp này. Nên quan điểm của mình sẽ không thành lập được.

  •  488
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…