DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

3 điểm mới của Nghị định 50/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy

Avatar

 

Ngày 10/05/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Nghị định 83/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy. Dưới đây là một số điểm mới của Nghị định 50/2024/NĐ-CP.

So với Nghị định 136/2020/NĐ-CPNghị định 83/2017/NĐ-CPNghị định 50/2024/NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 15/05/2024 đề cập một số điểm mới sau đây:

Thứ nhất, về điều kiện an toàn về PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới

Cụ thể khoản 3 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung cho khoản 2 Điều 8 Nghị định 136/2020/NĐ-CP như sau:

 Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC) được quy định tại mục 19 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP phải bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

Các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8

- Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 04 chỗ ngồi trở lên phải bảo đảm điều kiện hoạt động đã được kiểm định; vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

- Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên 09 chỗ ngồi, phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

+ Có nội quy, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an

+ Hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an toàn PCCC

+ Có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an

+ Có quy định, phân công nhiệm vụ PCCC và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

Có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Công an (nếu có), trừ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC được cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự.

Thay vì văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát PCCC được đề trong Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì Nghị định 50/2024 đã sửa đổi thành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Công an.

Thứ hai, kiểm tra về PCCC

Nghị định 50/2024/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP về kiểm tra về PCCC như sau:

- Điều kiện an toàn về PCCC đối với công trình xây dựng trong quá trình thi công: 

Nội quy về PCCC, biển chỉ dẫn thoát nạn

Quy định về phân công trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong phạm vi thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ của người được phân công làm nhiệm vụ PCCC.

- Việc sử dụng hệ thống, thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt; trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu phù hợp với tính chất, đặc điểm của công trình xây dựng.

- Điều kiện của cơ sở kinh doanh dịch vụ về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP

- Việc thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ PCCC của cơ sở theo ngành nghề đã được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.

- Hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao quy định tại Điều 10Điều 31 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Như vậy, Nghị định 50/2024/NĐ-CP đã bỏ giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC ra khỏi điều kiện an toàn về PCCC đối với công trình xây dựng trong quá trình thi công.

Ngoài ra còn bổ sung điều kiện an toàn liên quan đến hạ tầng kỹ thuật ở các của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Thứ ba, về hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở

Cụ thể Nghị định 50/2024/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP về hồ sơ như sau:

Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình xây dựng mới: 

- Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06)

Xem và tải mẫu số PC06 tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/15/M%E1%BA%ABu%20PC06.docx

- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất đối với dự án, công trình.

- Dự toán xây dựng công trình

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng hoặc thiết kế điều chỉnh:

- Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC của chủ đầu tư (Mẫu số PC06)

Xem và tải mẫu số PC06 tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/15/M%E1%BA%ABu%20PC06.docx

- Dự toán xây dựng công trình đối với phần cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng.

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy.

 Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy:

- Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện (Mẫu số PC06).

Xem và tải mẫu số PC06 tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/15/M%E1%BA%ABu%20PC06.docx

- Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy.

Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu. Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế phải có xác nhận của chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện.

Nghị định 50/2024/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới quan trọng so với Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Nghị định 83/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật PCCC. Nghị định 50/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2024.

  •  4272
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…