DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Ưu đãi thuế của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi tại vùng khó khăn?

Avatar

 

Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được miễn thuế TNDN theo Khoản 1 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC nếu thỏa điều kiện tại khoản này.

Ngoài ra, theo Điều 19, 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC) thì:

Doanh nghiệp ở địa bàn đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng:

- Chính sách miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.

- Hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.

Doanh nghiệp ở địa bàn khó khăn được hưởng:

- Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với doanh nghiệp có thu nhập từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn; Nuôi trồng lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

- Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi).

  •  206
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…