DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tổng hợp các loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng hợp các loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

>>> Những loại giấy tờ nhà đất có giá trị pháp lý

Khi nói đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mọi người thường nghĩ ngay đến “sổ đỏ, sổ hồng”. Nhưng đây chỉ là những loại giấy thông dụng nhất, trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất và cũng ít ai biết các loại giấy ra đời như thế nào và giá trị của nó đối với chủ sử dụng ra sao.

Theo khoản 2 Điều 97 Luật Đất đai 2013 các loại Giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước 10/12/ 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy hiện nay các loại giấy chứng nhận còn giá trị pháp lý sau:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Các loại giấy tờ chứng nhận khác.

Phân biệt sổ đỏ, sổ hồng, giấy hồng

 

Tiêu chí

Sổ trắng

Sổ đỏ

Sổ hồng

Giấy hồng

Tên gọi

Các loại giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất như bằng khoán điền thổ, văn tự mua bán nhà ở,…

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỏ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy

Cơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ; Cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam  

UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND cấp tỉnh; ngoài ra còn ủy quyền cho UBND quận, thị xã cấp sổ trong phạm vi địa bàn

UBND cấp tỉnh; một số trường hợp uỷ quyền cho UBND cấp huyện

Khu vực được cấp giấy

Cả nước

Ngoài đô thị

Đô thị

Cả nước

Loại đất được cấp giấy

Tất cả các loại đất

Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất ở nông thôn

Đất ở đô thị

Tất cả các loại đất

Đối tượng được cấp giấy

Bất kỳ ai có đủ điều kiện được cấp giấy

Đa phần hộ gia đình

Bất kỳ ai có đủ điều kiện được cấp giấy

Bất kỳ ai có đủ điều kiện được cấp giấy

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ: Các sổ có giá trị pháp lý như nhau. Các loại sổ cũ không cần thiết phải đổi qua sổ mới. Thực tế hiện nay vẫn đang lưu hành cả 3 loại giấy tờ này, miễn là sổ thật, tất cả đều có giá trị pháp lý như nhau

(Lưu ý: tên gọi sổ đỏ, sổ hồng, ... chỉ là cách gọi của người dân về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có trong quy định của pháp luật đất đai).

Nhìn chung, các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất đa dạng. Thực tiễn trong các hoạt động,giao dịch đất đai để bảo vệ quyền lợi cho người dân, nhiều địa phương đã xem các loại giấy chứng nhận khác là một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất hợp pháp và có giá trị.

  •  56007
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…