DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực VHTTDL

Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Thông tư 13/2022/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2022 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL và thuộc phạm vi quản lý theo ngành VHTTDL tại chính quyền địa phương. 
 
Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL thực hiện chuyển đổi vị trí công tác định kỳ như sau:
 
thuc-hien-dinh-ky-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-thuoc-linh-vuc-vhttdl
 
Cụ thể, việc chuyển đổi vị trí công tác chỉ áp dụng đối tượng áp dụng đối với các đối tượng sau:
 
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL gồm: 
 
+ Đơn vị hành chính thuộc Bộ.
 
+ Đơn vị hành chính thuộc Tổng cục và tương đương.
 
+  Cơ quan thuộc tổ chức Đảng và tổ chức chính trị-xã hội.
 
+  Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ gồm: 
 
Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục và tương đương, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Bộ.
 
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại chính quyền địa phương.
 
- Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 1 Thông tư 13/2022/TT-BVHTTDL.
 
Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi
 
- Danh mục quy định thuộc quản lý của Bộ VHTTDL:
 
Danh mục vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL phải định kỳ chuyển đổi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 13/2022/TT-BVHTTDL.
 
- Danh mục quy định thuộc quản lý theo ngành VHTTDL tại địa phương:
 
Danh mục vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo ngành VHTTDL tại chính quyền địa phương phải định kỳ chuyển đổi quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 13/2022/TT-BVHTTDL.
 
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác
 
Theo đó, thời hạn thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 03 (ba) năm đến 05 (năm)
năm (không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức). 
 
Đồng thời, thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 
Phụ lục I
 
Danh mục vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị
thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL phải định kỳ chuyển đổi.
 
(1) Quản lý ngân sách, tài sản, tài chính, đầu tư trong cơ quan, tổ chức,
đơn vị:
 
- Phân bổ ngân sách.
 
- Kế toán.
 
- Mua sắm công.
 
- Thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
 
- Thẩm định dự án.
 
- Đấu thầu và quản lý đấu thầu.
 
- Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn.
 
- Quản lý ODA.
 
(2) Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc:
 
* Tổ chức cán bộ
 
- Thẩm định hồ sơ nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều
động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
 
- Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức,
viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
 
- Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ
máy, biên chế.
 
- Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp.
 
- Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
 
- Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo, bồi dưỡng.
 
- Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động.
 
* Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
 
- Thẩm định hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích theo thẩm quyền.
 
- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ.2
 
- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài.
 
- Thẩm định hồ sơ đề nghị có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn.
 
- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.
 
- Thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch.
 
- Thẩm định hồ sơ dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật.
 
- Trình phê duyệt hoặc thỏa thuận việc xây dựng các công trình ở khu vực bảo vệ II đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt.
 
* Thanh tra
 
- Làm công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng,
chống tham nhũng của đơn vị.
 
- Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.
 
Phụ lục II
 
Danh mục vị trí công tác các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo ngành VHTTDL tại chính quyền địa phương  phải định kỳ.
 
- Thẩm định hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích theo thẩm quyền. 
 
- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai quật khẩn cấp. 
 
- Thẩm định hồ sơ đề nghị có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ  thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, thi người đẹp,  người mẫu. 
 
- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không  nhằm mục đích kinh doanh. 
 
- Thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch. 
 
- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người  mẫu ở nước ngoài. 
 
- Thẩm định hồ sơ dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh, quốc  gia và quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật. 
 
- Trình phê duyệt hoặc thỏa thuận việc xây dựng các công trình ở khu vực  bảo vệ II đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt.
 
Xem thêm Thông tư 13/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực ngày 01/02/2023.
  •  122
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…