DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thủ tướng chỉ đạo bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, thu gọn các chứng chỉ trùng nội dung

Avatar

 

Ngày 18/03/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ký Quyết định 42/QĐ-BCĐCCHC ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo này. Đặc biệt, trong đó có đề cập đến việc bãi bỏ các chứng chỉ không cần thiết, cụ thể như sau.

(1) Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính

Đề cập trong Quyết định 42/QĐ-BCĐCCHC, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, Ngành phối hợp rà soát, báo cáo phương án tổng thể cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh hiện đang là rào cản, kìm hãm sự phát triển, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó tập trung ưu tiên rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

Chủ động nghiên cứu, rà soát, kiến nghị đưa ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với những ngành nghề có thể áp dụng biện pháp quản lý khác hiệu quả hơn.

Đối với các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không khả thi, không rõ ràng, khó xác định, không phù hợp thực tiễn phải thực hiện rà soát và kiến nghị bãi bỏ. Đối với các loại chứng chỉ, thực hiện bãi bỏ những trường hợp không cần thiết, đồng thời thu gọn các loại chứng chỉ hiện đang trùng lặp về nội dung.

Các quy định liên quan đến kinh doanh, kết quả rà soát, chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa phải được cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời. Đồng thời, phải thực hiện tham vấn các tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu tác động về chính sách, quy định. Qua đó, tiếp nhận, tổng hợp, tiếp thu, giải trình, phản hồi, cập nhật kết quả xử lý đối với ý kiến góp ý, vướng mắc, đề xuất của tổ chức, cá nhân về chính sách, quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý và công khai trên cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Cuối cùng, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh, thống nhất phương án đơn giản hóa, lộ trình xử lý văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư đã giao tại các Nghị quyết chuyên đề giai đoạn 2017 - 2018 nhằm bảo đảm phù hợp với hiện trạng kết nối, quản lý, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Qua đó, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành để tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong năm 2024.

(2) Sớm phát hiện và có biện pháp khắc phục các quy định pháp luật chồng chéo, bất cập

Cụ thể, theo Quyết định 42/QĐ-BCĐCCHC, việc xây dựng thể chế, chính sách, các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng bộ, khả thi; ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết; tăng cường nguồn lực và kinh phí cho công tác tư pháp. Đồng thời, ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ khung khổ pháp lý thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đối với các quy định pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển phải nhanh chóng rà soát, sớm phát hiện và có biện pháp khắc phục.

Đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật cũng là một trong những nội dung chỉ đạo của Quyết định 42/QĐ-BCĐCCHC. Qua đó, tập trung vào các lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024, phù hợp với nhiệm vụ chung của cả giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện tốt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024. Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất các giải pháp nhằm nâng cao điểm số và nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số Bl).

Bên cạnh đó, phải tiến hành thực hiện có hiệu quả Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027" được ban hành kèm theo Quyết định 407/QĐ-TTg. Cuối cùng là nghiên cứu, xây dựng chế độ, chính sách đặc thù cho người làm công tác thể chế.

(3) Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc cải cách chế độ công vụ, các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng thực thi công vụ và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Đồng thời, Quyết định cũng đề cập đến việc yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về cấp phó tại Nghị định 101/2020/NĐ-CP, Nghị định 120/2020/NĐ-CP và Nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Báo điện tử Chính phủ

  •  468
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…