DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thủ tục khai thuế TNCN tháng/quý trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương

Avatar

 

Bài viết hướng dẫn các bước khi thực hiện thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý của tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công.

(1) Trình tự thực hiện thủ tục khai thuế TNCN

Bước 1: 

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế chuẩn bị hồ sơ khai thuế, gửi đến cơ quan Thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thực hiện đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế như sau:

+ Tổ chức trả thu nhập có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ tự in phải nộp hồ sơ cho Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức trả thu nhập đóng trụ sở chính.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận của Cục Thuế tỉnh, thành phố, tổ chức trả thu nhập phải thông báo phát hành chứng từ khấu trừ tại trụ sở làm việc của mình. Thông báo phát hành chứng từ khấu trừ phải nêu rõ về hình thức, kích thước, lô gô của mẫu chứng từ khấu trừ.

+ Hàng quý thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ theo phụ lục đính kèm Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Bước 2: 

Cơ quan thuế tiếp nhận: 

- Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận, giải quyết hồ sơ (và trả kết quả nếu có kết quả) thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.

(2) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

- Tổ chức, cá nhân khai thuế TNCN: 

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số 05/KK-TNCN theo Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Phụ lục II - Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

+ Phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN theo Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Phụ lục II - Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Tổ chức, cá nhân báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế: Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ theo Phụ lục đính kèm Thông tư 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính.

Mẫu 05.KK.TNCN

Mẫu 05.1.PBT.KK.TNCN

Báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Bản chính: 1

Bản sao: 1

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

Bản chính: 1

Bản sao: 1

Xem và tải Mẫu 05.KK.TNCN

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/10/14/M%E1%BA%ABu%2005.KK.TNCN.doc

Mẫu 05.1.PBT.KK.TNCN

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/10/14/M%E1%BA%ABu%2005.1.PBT.KK.TNCN.doc

Báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/10/14/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20ch%E1%BB%A9ng%20t%E1%BB%AB%20kh%E1%BA%A5u%20tr%E1%BB%AB%20thu%E1%BA%BF%20TNCN.docx

(3) Đối tượng thực hiện:

Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức

(4) Cơ quan thực hiện:

Tổng cục Thuế - Bộ tài chính

(5) Địa chỉ tiếp nhận HS:

Cục Thuế, Chi cục Thuế

(6) Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Trường hợp người nộp thuế đăng ký khai thuế điện tử và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Trên đây là hướng dẫn thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công. 

  •  482
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…