DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thủ tục để thành viên rút vốn khỏi công ty cổ phần

 
"Điều 119. Nghĩa vụ của cổ đông
 
1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
 
2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra."
 
Theo đó, cổ đông muốn rút vốn thì phải chuyển nhượng cổ phần cho người khác hoặc yêu cầu công ty mua lại cổ phần.
 
Chuyển nhượng cổ phần quy định tại Điều 127 Luật này.
 
Công ty mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 132 Luật này.
 
  •  766
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…