DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần

Công ty Cổ phần muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật cho Công ty ngoài thực hiện những thủ tục nội bộ của công ty thì công ty cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần sẽ gồm những nội dung sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

Theo quy định tại điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì hồ sơ gồm:

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu tại Phụ lục II-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

Trong đó, giấy tờ pháp lý của cá nhân có thể là: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực (đối với công dân Việt Nam). Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực (đối với người nước ngoài)

  • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:  trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
  • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

Thẩm quyền ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Theo quy định tại điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

  •  260
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…