DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thu thập hồ sơ doanh nghiệp gian lận trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ

Đây là nội dung được nêu tại Công văn 3511/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các giải pháp thực hiện giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN những tháng cuối năm 2022 ngày 18/11/2022.

Trong đó, Công văn 3511/BHXH-TST đã nêu một số nội dung cần quyết liệt thực hiện để giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất, cụ thể:

(1) Thường xuyên báo cáo Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trên địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm việc đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

(2) Thực hiện nghiêm việc Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu C12-TS ban hành theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam) đến đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc nộp tiền đóng đầy đủ, đúng thời hạn.

(3) Phân công Lãnh đạo, cán bộ thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để đôn đốc doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, không đề phát sinh chậm đóng.

tron-dong-bhxh-bhyt-bhtn

(4) Đẩy mạnh hoạt động của Tổ thu nợ liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức các buổi làm việc với doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN đê đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp đóng đầy đủ số tiền chậm đóng, không đề phát sinh số tiền chậm đóng mới.

(5) Tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng đối với doanh nghiệp chậm đóng từ 03 tháng trở lên, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm; đối với đơn vị đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa thực hiện hoặc cố tình chây ì không thực hiện thì ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền được quy định tại khoản 44 Điều 1 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Nâng cao chất lượng các đoàn thanh tra, kiểm tra, Lãnh đạo BHXH tỉnh, Trưởng các đoàn thanh tra, kiểm tra chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm đối với doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra theo quy định.

(6) Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan công an để thu thập hồ sơ, tài liệu chứng minh yếu tố gian dối, gian lận trong chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN đê hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với doanh nghiệp cố tình trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định của pháp luật.

(7) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành chức năng đê xuât Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, thu hồi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

(8) Tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với chủ sử dụng lao động, người lao động.

(9) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức Công đoàn, các hội, đoàn thể tăng cường công tác giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đối với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

(10) Công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN số tiền lớn, thời gian chậm đóng kéo dài.

Xem thêm nội dung của Công văn 3511/BHXH-TST ngày 18/11/2022.

  •  411
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…