DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thí điểm quy trình giải quyết BHXH 1 lần trên thiết bị di động

Ngày 09/12/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 3612/QĐ-BHXH về quy trình giải quyết hưởng BHXH 1 lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động theo Quyết định 422/QĐ-TTg.
 
Theo đó, quy trình giải quyết hưởng BHXH 1 lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số trên thiết bị di động được quy định như sau:
 
thi-diem-quy-trinh-giai-quyet-bhxh-1-lan-tren-thiet-bi-di-dong
 
Bước 1: Kê khai và nộp hồ sơ.
 
NLĐ kê khai đầy đủ, chính xác thông tin theo Mẫu số 14A-HSB được cung cấp trên Cổng dịch vụ công, thực hiện ký số vào Mẫu số 14A-HSB, đăng tải các hồ sơ điện tử hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân và nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công.
 
NLĐ không phải khai, nộp lại dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH đang quản lý hoặc đã được lưu trữ trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử.
 
Bước 2: Giải quyết và lập danh sách chi trả.
 
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ từ phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin.
 
Truy cập Hệ thống quản lý chính sách (TCS) để xét duyệt và trình lãnh đạo phê duyệt Quyết định về việc hưởng BHXH một lần (Mẫu số 07B-HSB), Bản quá trình đóng BHXH (Mẫu số 04-HSB).
 
Sau khi được lãnh đạo phê duyệt:
 
- Chuyển phát hành về bộ phận Một cửa bản giấy (nếu cá nhân đề nghị trả kết quả là bản giấy).
 
- Bản điện tử (nếu cá nhân đề nghị chỉ trả bản điện tử) Quyết định về việc hưởng BHXH một lần, Bản quá trình đóng BHXH.
 
Lập danh sách chi trả BHXH một lần theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định 3503/QĐ-BHXH.
 
Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
 
Bước 3: Chi trả.
 
Cán bộ Bộ phận/Phòng Kế hoạch tài chính tiếp nhận danh sách và thực hiện chi trả. Chỉ thực hiện trả tiền giải quyết hưởng BHXH một lần (bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân).
 
Sau khi người đề nghị giải quyết chế độ đã nhận được Quyết định hưởng trợ cấp BHXH một lần, sổ BHXH còn thời gian tham gia BHTN chưa hưởng (nếu có) và đã nộp lại sổ BHXH bản giấy.
 
Thực hiện kiểm tra, đối chiếu khi chi trả BHXH một lần như sau:
 
- Trường hợp người hưởng đăng ký nhận chế độ BHXH một lần trực tiếp bằng tiền mặt tại cơ quan BHXH:
 
+ Trên cơ sở CMND/CCCD/Hộ chiếu đã được bộ phận Một cửa đối chiếu, xác thực nhân thân.
 
+ Bộ phận/Phòng Kế hoạch tài chính thực hiện kiểm tra đối chiếu chữ ký của người hưởng tại Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần với chữ ký trên danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần.
 
- Đối với trường hợp trả qua tài khoản cá nhân: 
 
+ Trả theo tài khoản của cá nhân người lao động, trước khi chuyển tiền vào tài khoản.
 
+ Cán bộ Bộ phận/Phòng Kế hoạch tài chính liên hệ với người hưởng theo số điện thoại để kiểm tra lại thông tin và thông báo việc chuyển tiền chế độ BHXH một lần để xác nhận.
 
Bước 4: Trả kết quả giải quyết
 
Tiếp nhận:
 
Hồ sơ đã được giải quyết từ Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH để trả cho người nộp gồm: 
 
- Quyết định về việc hưởng BHXH một lần (Mẫu số 07B-HSB), 
 
- Bản quá trình đóng BHXH (Mẫu số 04-HSB); 
 
- Sổ BHXH bản điện tử/sổ BHXH bản giấy theo phương thức đã đăng ký đối với trường hợp hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng từ Bộ phận/Phòng quản lý thu, sổ thẻ.
 
Trả kết quả:
 
Sau khi có kết quả giải quyết, điện thoại trực tiếp và thông báo cho người hưởng và hướng dẫn người hưởng nộp lại sổ BHXH bản giấy. 
 
Trường hợp nhận kết quả tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH thì khi đến nhận kết quả mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để đối chiếu và sổ BHXH bản giấy để nộp lại cho cơ quan BHXH.
 
- Trường hợp người hưởng đăng ký nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH.
 
Trả kết quả thực hiện đối chiếu CMND/CCCD/Hộ chiếu/Thông tin tài khoản cá nhân (nếu nhận qua tài khoản cá nhân) theo các thông tin của người hưởng trên hồ sơ.
 
Sau đó, scan CMND/CCCD/Hộ chiếu, ký số bản scan để lưu hồ sơ, đề nghị người hưởng ký nhận trên sổ theo dõi trả kết quả. 
 
Thông tin cho Bộ phận/Phòng Kế hoạch tài chính để thực hiện trả bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản người hưởng .
 
- Trường hợp người hưởng chỉ đăng ký nhận kết quả bản điện tử.
 
Bản điện tử được gửi vào kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân trên Cổng Dịch vụ công.
 
Xem thêm Quyết định 3612/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
  •  485
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…