DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh như thế nào?

  Khoản 2 Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“2. Khi thay đổi các nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.”

  Như vậy, khi thay đổi người đại diện của chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh.

  Khi thay đổi người đại diện của văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh, công ty chuẩn bị hồ sơ gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở của chi nhánh.

  • Thành phần hồ sơ gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh (về nội dung thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh) theo mẫu tại Phụ lục II-9 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT;

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về nội dung thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh của: Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên); của Hội đồng thành viên công ty (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên); của Hội đồng quản trị (đối với công ty Cổ phần);

3. Bản sao hợp lệ hộ chiếu hoặc CMND của người đứng đầu văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh mới;

4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh;

5. Văn bản ủy quyền (trong trường hợp người đại diện của công ty không trực tiếp nộp hồ sơ).

  • Công ty thực hiện nộp hồ sơ theo 02 cách:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh công ty đặt trụ sở.

Cách 2: Nộp hồ sơ qua mạng điện tử (trực tuyến)

Lưu ý: Hiện tại đối với Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh yêu cầu các công ty nộp hồ sơ qua mạng. Do đó nếu Văn phòng đại diện ở Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh thì cty phải tiến hành nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

  • Trình thực giải quyết như sau:

Bước 1: Khi nhận được Thông báo của công ty, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận;

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký công ty và;

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh.

Lưu ý: Trường hợp công ty có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh.

  •  2356
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…