DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thanh tra Sở Nông nghiệp có thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về kế toán không?

Căn cứ Nghị định 41/2018/NĐ-CP  có quy định:

"Điều 69. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, gồm:

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập quy định tại Điều 70, Điều 71 của Nghị định này.

2. Công chức, viên chức, sĩ quan công an nhân dân, sĩ quan quân đội nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành có quyền lập biên bản vi phạm hành chính thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao.

Điều 70. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra tài chính

1. Thanh tra viên tài chính các cấp có quyền xử phạt cảnh cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
...
Điều 71. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán như sau:
...
"

=>> Theo quy định nêu trên đối với Thanh tra Sở Nông nghiệp có thể lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán nếu đang công vụ, nhiệm vụ thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ trong lĩnh vực kế toán theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền giao. Do đó, nếu mà trong văn bản phân công giao nhiệm vụ của Thanh tra Sở Nông nghiệp không phải là làm việc trong lĩnh vực kế toán thì có phát hiện sai phạm thì có thể báo cho cơ quan có thẩm quyền đến kiểm tra lập biên bản chứ không có quyền lập biên bản.

- Trườn hợp Thanh tra Sở Nông nghiệp được quyền lập biên bản thì sau khi lập biên bản xong phải gửi về cho cơ quan có thẩm quyền là Thanh tra tài chính hoặc UBND các cấp để ra quyết định xử phạt chứ Thanh tra Sở Nông nghiệp không có quyền ra quyết định xử phạt vi pham hành chính.

  •  90
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…