DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn không ?

Tạm ngừng kinh doanh là một giải pháp giúp doanh nghiệp giảm tối đa chi phí, tìm cơ hội mới trong việc tiếp cận nguồn vốn và hưởng chính sách ưu đãi từ Nhà nước. Nhưng khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp có được xuất hóa đơn không ?

Theo  Điều 200 Luật doanh nghiệp 2014, có 2 trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

1. Doanh nghiệp tự tạm ngừng kinh doanh và phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

Khoản 3 Điều 200 có quy định rõ trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Điểm đ Khoản 1 Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC có quy định trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện hồ sơ khai thuế theo quy định.

Quy định này có nghĩa là trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không được phát sinh hoạt động mua bán, cung cấp dịch vụ nào. Vậy nên, khi doanh nghiệp muốn xuất hóa đơn thì phải thông báo lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp và thực hiện kê khai thuế.

  •  4408
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…