DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Sửa đổi, bổ sung quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Bộ tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định về Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt  như sau:

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định: “c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Tại Khoản Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“5. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.”

Căn cứ thẩm quyền được giao tại đoạn cuối Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về chi phí được trừ và không được trừ quy định tại Điều này), để đảm bảo đồng bộ giữa hai sắc thuế và tránh vướng mắc, cần thiết bổ sung nội dung hướng dẫn “chi mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên” vào Điểm c Khoản 1 Điều 6 dự thảo Thông tư cụ thể:

“c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) hoặc chi mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

Thông tư này thay thế Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư  96/2015/TT-BTC và các nội dung hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp tại Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 25/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Bãi bỏ quy định tại Điều 24 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Bãi bỏ quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Điều 4 Thông tư 128/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập .

  •  1570
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…