DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Sắp tới, sẽ có 17 thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện qua mạng Internet

Nhằm thực hiện yêu cầu của Chính phủ về việc tăng cường ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật đất đai 2013 tại Nghị quyết 54/NQ-CP năm 2016, Bộ Tài nguyên Môi trường đã hoàn tất Dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai và đang chờ lấy ý kiến để thông qua Nghị định này.

Theo đó, Nghị định này quy định 17 loại thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện bằng phương thức điện tử (mạng Internet), cụ thể là các thủ tục sau:

1. Thu hồi đất.

2. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất.

4. Đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý.

5. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.

6. Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề.

7. Gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất; chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa”; thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất.

8. Cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

9. Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

10. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

11. Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, để thu hồi nợ.

12. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

13. Đăng ký biến động đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

14. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất.

15. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

16. Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi chứng chỉ định giá đất.

17. Thẩm định năng lực xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ giấy

Giá trị pháp lý của hồ sơ giao dịch điện tử có giá trị như hồ sơ dạng giấy. Khi cần thiết phải chuyển đổi từ hồ sơ điện tử sang hồ sơ giấy thì thực hiện thông qua cơ quan cung cấp giao dịch điện tử.

Để được thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai thông qua mạng Internet, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng 3 điều kiện sau:

- Tuân thủ quy trình về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai theo quy định;

- Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử;

- Xác lập phương thức gửi, nhận hồ sơ giao dịch điện tử với tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử.

Mời các bạn xem chi tiết Dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai tại file đính kèm.

  •  10264
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…