DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quyết định 1030/QĐ-TTg: Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ tư pháp

Quyết định 1030/QĐ-TTg: Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ tư pháp

Ngày 16/8/2019 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 1030/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Theo đó đối với việc quy hoạch đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo được thực hiện như sau:

Giai đoạn đến năm 2021 sẽ duy trì và phát triển trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật

Duy trì, kiện toàn tổ chức bộ máy và đổi mới hoạt động để phát triển Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp

Các đơn vị tăng mức độ tự chủ chi thường xuyên và đến hết năm 2021 chuyển sang cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên, hoạt động theo cơ chế tự chủ

Giai đoạn đến năm 2025:

- Duy trì Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên. Các đơn vị hoạt động theo cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo quy định.

c) Giai đoạn đến năm 2030:

- Duy trì Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Nghiên cứu chuyển trường Đại học Luật Hà Nội sang mô hình vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp nếu đủ điều kiện

- Các đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp:

Giai đoạn đến năm 2021:

 Thực hiện nâng cấp 03 Trường Trung cấp Luật lên Cao đẳng Luật tại 03 miền Bắc, Trung, Nam. Giải thể Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột để thành lập Phân hiệu Trường  Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk (từ ngày 31 tháng 12 năm 2019). Chuyển giao Trường Trung cấp Luật Tây Bắc về Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quản lý hoặc chuyển đổi thành phân hiệu của 01 Trường Cao đẳng Luật | trực thuộc Bộ Tư pháp theo quy định.

 Giai đoạn đến năm 2025:

- Duy trì 03 trường Cao đẳng Luật tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ sở vật chất, chương trình, giáo trình, tài liệu, phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu đủ về số lượng và mạnh về chất lượng để nâng cao chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng luật.

- Các Trường thực hiện cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên, hoạt động theo cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Giai đoạn đến năm 2030:

- Duy trì 03 trường Cao đẳng Luật tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng luật.

- Tất cả đơn vị tăng mức tự chủ, phấn đấu đến năm 2030 chuyển sang cơ chế bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên; hoạt động theo cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Xem chi tiết Quyết định tại file đính kèm về quy hoạch các nội dung khác có liên quan: 

Ngày 16/8/2019 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định Quyết định 1030/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Theo đó đối với việc quy hoạch đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo được thực hiện như sau:

Giai đoạn đến năm 2021 sẽ duy trì và phát triển trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật

Duy trì, kiện toàn tổ chức bộ máy và đổi mới hoạt động để phát triển Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp

Các đơn vị tăng mức độ tự chủ chi thường xuyên và đến hết năm 2021 chuyển sang cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên, hoạt động theo cơ chế tự chủ

Giai đoạn đến năm 2025:

- Duy trì Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên. Các đơn vị hoạt động theo cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo quy định.

c) Giai đoạn đến năm 2030:

- Duy trì Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Nghiên cứu chuyển trường Đại học Luật Hà Nội sang mô hình vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp nếu đủ điều kiện

- Các đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp:

Giai đoạn đến năm 2021:

 Thực hiện nâng cấp 03 Trường Trung cấp Luật lên Cao đẳng Luật tại 03 miền Bắc, Trung, Nam. Giải thể Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột để thành lập Phân hiệu Trường  Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk (từ ngày 31 tháng 12 năm 2019). Chuyển giao Trường Trung cấp Luật Tây Bắc về Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quản lý hoặc chuyển đổi thành phân hiệu của 01 Trường Cao đẳng Luật | trực thuộc Bộ Tư pháp theo quy định.

 Giai đoạn đến năm 2025:

- Duy trì 03 trường Cao đẳng Luật tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ sở vật chất, chương trình, giáo trình, tài liệu, phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu đủ về số lượng và mạnh về chất lượng để nâng cao chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng luật.

- Các Trường thực hiện cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên, hoạt động theo cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Giai đoạn đến năm 2030:

- Duy trì 03 trường Cao đẳng Luật tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng luật.

- Tất cả đơn vị tăng mức tự chủ, phấn đấu đến năm 2030 chuyển sang cơ chế bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên; hoạt động theo cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

  •  1967
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…