DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quy định về bồi dưỡng cán bộ

Avatar

 

Nguyên tắc để bồi dưỡng cán bộ là gì?

 

Tại Điều 3 Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định cụ thể về nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức như sau:

 

- Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn với công tác sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

 

- Thực hiện phân công, phân cấp trong tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; kết hợp phân công và cạnh tranh trong tổ chức bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm.

 

- Đề cao ý thức tự học và việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức.

 

- Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Vậy để bồi dưỡng cán bộ yêu cầu việc đào tạo cán bộ thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng quy hoạch nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

 

Có những hình thức bồi dưỡng cán bộ nào?

 

Hình thức bồi dưỡng cán bộ được quy định tại Điều 15 Nghị định 101/2017/NĐ-CP (Sửa đổi tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 89/2021/NĐ-CP) như sau:

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

 

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý.

 

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

 

- Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.

 

Nội dung bồi dưỡng cán bộ bao gồm những gì?

 

Tại Điều 16 Nghị định 101/2017/NĐ-CP (Sửa đổi tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 89/2021/NĐ-CP) quy định về nội dung bồi dưỡng cán bộ như sau:

 

- Lý luận chính trị.

 

- Kiến thức quốc phòng và an ninh.

 

- Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước.

 

- Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.

 

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ gồm những gì?

 

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ được quy định tại Điều 17 Nghị định 101/2017/NĐ-CP (Sửa đổi tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 89/2021/NĐ-CP) như sau:

 

(1) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị, gồm:

 

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý;

 

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.

 

(2) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, gồm:

 

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý;

 

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.

 

(3) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, gồm:

 

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương, thời gian thực hiện tối đa là 04 tuần;

 

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, thời gian thực hiện tối đa là 06 tuần;

 

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thời gian thực hiện tối đa là 08 tuần.

 

(4) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành. Mỗi chuyên ngành có 01 chương trình, thời gian thực hiện tối đa là 06 tuần.

 

(5) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm

 

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, thời gian thực hiện tối đa là 02 tuần, gồm:

 

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

 

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương;

 

 

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và tương đương;

 

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

 

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ (nghiệp vụ chuyên ngành; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung), thời gian thực hiện mỗi chương trình tối đa là 01 tuần.

 

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, thời gian thực hiện mỗi chương trình tối đa là 01 tuần.”

  •  138
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…