DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Phân biệt Huân Chương và Huy chương

Avatar

 

huân chương huy chương

Phân biệt Huân chương và Huy chương

Có lẽ trong chúng ta ai cũng từng đã nghe Huy chương chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí minh,... Vậy Huân chương và Huy chương khác nhau như thế nào? Để đạt được những huân chương, huy chương này cần những điều kiện gì? Bài viết này sẽ phân biệt về Huân chương và Huy chương.

Tiêu chí

Huân chương

Huy chương

Định nghĩa

Huân chương để tặng cho tập thể có nhiều thành tích; tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công trạng, lập được thành tích hoặc có quá trình cống hiến trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

Huy chương để tặng hoặc truy tặng cho sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân có thời gian cống hiến, đóng góp và người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Đối tượng

Nhà nước dành tặng cho cá nhân/tập thể để ghi nhận công lao

Chủ yếu danh tặng cho những người trong lực lượng quân đội và công an

Người trao tặng

Chủ tịch nước

Thủ tưởng Chính phủ

Phân loại

Có 10 loại huân chương gồm:

- "Huân chương Sao vàng";

- "Huân chương Hồ Chí Minh";

- "Huân chương Độc lập" hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

- "Huân chương Quân công" hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

- "Huân chương Lao động" hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

- "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

- "Huân chương Chiến công" hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

- "Huân chương Đại đoàn kết dân tộc";

- "Huân chương Dũng cảm";

- "Huân chương Hữu nghị"

Có 4 loại Huy chương gồm:

- "Huy chương Quân kỳ quyết thắng";

- "Huy chương Vì an ninh Tổ quốc";

- "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

- "Huy chương Hữu nghị".

Xếp loại và điều kiện trao tặng

Thứ nhất là "Huân chương Sao vàng" để tặng cho tập thể đã được tặng thưởng “Huân chương Hồ Chí Minh” và 25 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích đặc biệt xuất sắc; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai là Huân chương "Hồ Chí Minh" để tặng cho tập thể đã được tặng thưởng “Huân chương Độc lập” hạng nhất hoặc “Huân chương Quân công” hạng nhất và 10 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Huân chương cao quý thứ ba là “Huân chương Độc lập” hạng nhất để tặng cho tập thể đã được tặng thưởng “Huân chương Độc lập” hạng nhì và 10 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Thứ nhất là Huy chương Quân kỳ quyết thắng” để tặng hoặc truy tặng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, có quá trình cống hiến liên tục từ 25 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc” để tặng hoặc truy tặng cho sĩ quan, hạ sĩ quan, công chức, viên chức, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân, có quá trình cống hiến liên tục từ 25 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” để tặng hoặc truy tặng cho sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân, có thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

- Hạng nhất: có quá trình cống hiến liên tục từ 20 năm trở lên;

- Hạng nhì: có quá trình cống hiến liên tục từ 15 năm đến dưới 20 năm;

- Hạng ba: có quá trình cống hiến liên tục từ 10 năm đến dưới 15 năm.

Thứ tư, Huân chương Hữu nghị" để tặng hoặc truy tặng cho người nước ngoài, tặng cho tập thể người nước ngoài có những đóng góp to lớn trong xây dựng, củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Thi đua khen thưởng 2003

- Luật thi đua khen thưởng sửa đổi 2013

  •  23456
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…