DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Nguyên tắc cấp giấy phép và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực kể từ ngày 26/10/2020

Thông tư 21/2020/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2020 quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. Các  tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực trong các lĩnh vực: tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện phải đảm bảo nguyên tắc cấp giấy phép và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực như sau:

- Trước giai đoạn thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực phân phối điện, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 21/2020/TT-BCT.

- Đối với đơn vị phát điện đăng ký hoạt động bán lẻ điện, không mua điện từ hệ thống điện quốc gia và có lưới điện để thực hiện hoạt động bán lẻ điện: Giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực phát điện.

- Giấy phép phát điện được cấp cho tổ chức là đơn vị sở hữu nhà máy điện đối với từng nhà máy.

- Thời hạn tối đa trong giấy phép hoạt động điện lực cấp cho đơn vị hoạt động điện lực quy định như sau:

+ Tư vấn chuyên ngành điện lực: 05 năm

+ Phát điện 

  • Nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: 20 năm
  • Nhà máy điện không thuộc danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:  10 năm

+ Truyền tải điện: 20 năm

+ Phân phối điện: 10 năm

+ Bán buôn điện, bán lẻ điện: 10 năm

- Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, chuyển giao tài sản, thời hạn giấy phép hoạt động điện lực được cấp theo thời hạn giấy phép cũ.

- Tổ chức, cá nhân đề nghị ̣thời hạn giấy phép hoạt động điện lực ngắn hơn thời hạn quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 21/2020/TT-BCT thì cấp theo thời hạn đề nghi,̣ trừ trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều 4 Thông tư 21/2020/TT-BCT.

- Căn cứ điều kiện thực tế về hạng mục công trình điện, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực cấp giấy phép hoạt động điện lực có thời hạn ngắn hơn thời hạn quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 21/2020/TT-BCT.

  •  513
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…