DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Mức hưởng trợ cấp tiền tuất một lần cho thân nhân khi người lao động qua đời

Những đối tượng hưởng mai táng phí thuộc một trong các trường hợp sau khi chết thân nhân của họ được hưởng tiền tuất một lần (người chết không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng và người chết thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng theo quy định pháp luật).

Đối với mức hưởng trợ cấp tiền tuất một lần được quy định rõ tại khoản 1, 2 Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này.

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng”.

Mức trợ cấp này cũng tương tự như trợ cấp tiền tuất hằng tháng, nhưng dành cho những trường hợp không đủ điều kiện để hưởng vẫn có thể hưởng trợ cấp tuất một lần để đảm bảo được cuộc sống ổn định. Mức hưởng trợ cấp được quy định trong trường hợp không có sự giống nhau mà xác định tùy thuộc vào việc người lao động trước khi chết đang còn tham gia hay không còn tham gia quan hệ lao động.

  •  295
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…