DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

[MỚI] Dự thảo Hướng dẫn phân cấp công trình xây dựng

Dự thảo thông tư hướng dẫn phân cấp công trình xây dựng

Dự thảo Hướng dẫn phân cấp công trình xây dựng - Minh họa

Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thay thế cho Thông tư 03/2016/TT-BXD, trong đó có nhiều điểm mới nổi bật, bao gồm bổ sung nguyên tắc xác định cấp công trình và một số hạng mục công trình mới.

Cụ thể, tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 Thông tư 03/2016/TT-BXD, có quy định:

“2. Cấp của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định trên cơ sở các tiêu chí nêu tại Khoản 1 Điều này.

3. Dự án đầu tư xây dựng có thể có một, một số công trình chính độc lập hoặc dây chuyền công nghệ chính, tổ hợp công trình chính có mối quan hệ tương hỗ với nhau tạo nên quy mô, công năng chung của dự án.”

Sửa đổi các quy định này, Khoản 2 và 3 Điều 3 Dự thảo bổ sung:

“2. Cấp của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định trên cơ sở các tiêu chí nêu tại khoản 1 Điều này. Trường hợp công trình độc lập không có tên trong Phụ lục I Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo loại và quy mô kết cấu.

3. Cấp của một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục là cấp xác định theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. Đối với các dự án mà tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục không thuộc dự án không có tên trong Phụ lục I Thông tư này thì cấp của tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục được xác định theo cấp của công trình chính có cấp cao nhất. Cấp của công trình chính xác định theo khoản 2 Điều này."

Tại Phụ lục Bảng Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô công suất hoặc tầm quan trọng, một số loại công trình mới được bổ sung bao gồm:

+ Công trình tôn giáo: Cấp III với mọi quy mô

+ Cơ sở đóng mới phương tiện thủy nội địa: Từ Cấp I đến IV

+ Cơ sở đóng mới tàu biển: Cấp đặc biệt và từ Cấp I đến IV

+ Công trình thủy điện được phân thành Nhà máy, Hồ chứa, Đập dâng nước

Thông tư đang được dự thảo sẽ thay thế Thông tư 03/2016/TT-BXD và Thông tư 07/2019/TT-BXD.

Xem chi tiết Dự thảo tại file đính kèm.

  •  2288
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…