DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất cuối năm 2023

Ngày 03/02/2023 là Kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023). Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của Đảng đã giải quyết triệt để những băn khoăn, bế tắc của cách mạng Việt Nam trong việc tìm ra một con đường giải phóng dân tộc lúc bấy giờ.

Nhân dịp này, bài viết cung cấp một số thông tin liên quan đến Đảng viên, cụ thể hướng dẫn viết bản kiểm điểm đảng viên và mẫu kèm theo.

Bản kiểm điểm đảng viên là gì?

Bản kiểm điểm đảng viên được dùng dành riêng cho riêng đối tượng là đảng viên để trình bày những sai sót, khuyết điểm mà bản thân đảng viên đã mắc phải trong quá trình công tác và có ý thực trách nhiệm bản thân rút ra kinh nghiệm trong thời gian tới đồng thời cam kết không tái phạm. 

Khi có hành vi vi phạm kỷ luật thì sẽ cần có bản kiểm điểm cá nhân để tự kiểm điểm và nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2023

Theo đó, bản kiểm điểm cá nhân đảng viên được thực hiện theo Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019 ban hành kèm theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Xem và tải Mẫu kiểm điểm Đảng viên

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/02/03/Mau-ban-kiem-diem-dang-vien.doc

Khung tiêu chí xếp loại cán bộ trong bản kiểm điểm Đảng viên

Theo các tiêu chí về tác phong lề lối làm việc của Đảng viên đã trình bày, cá nhân tự kiểm điểm dùng đó là căn cứ để đánh giá xếp loại về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ theo khung tiêu chí xếp loại dưới đây

1) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Thực sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành với chất lượng, hiệu quả cao, đúng tiến độ; có sáng kiến, giải pháp được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả.

- Địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 50% chỉ tiêu (nhiệm vụ) cơ bản hoàn thành vượt mức. 100% các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ít nhất 70% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

- Địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, 100% các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

3) Hoàn thành nhiệm vụ

- Gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành nhưng có tối đa 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

- Địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Có ít nhất 70% số cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

4) Không hoàn thành nhiệm vụ

Thực hiện xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ nếu thuộc 1 trong 5 trường hợp sau:

- Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ (theo quy định hiện hành của Đảng) đánh giá là có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

- Có trên 50% các tiêu chí về chức trách, nhiệm vụ được đánh giá không hoàn thành.

- Địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hoặc đề ra.

- Cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

- Cá nhân bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

  •  637
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…