DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang là bao nhiêu?

Avatar

 
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang là bao nhiêu? Trình tự thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang như thế nào?

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang là bao nhiêu?

Theo quy định tại tiểu mục 1.8 tiểu mục 1 Phần II Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định 1427/QĐ-BGTVT năm 2023, tổ chức là chủ đầu tư dự án; chủ quản lý, sử dụng đường ngang không phải nộp lệ phí khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang.

duong-ngang

Trình tự thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang như thế nào?

Theo quy định tại tiểu mục 1.1 tiểu mục 1 Phần II Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định 1427/QĐ-BGTVT năm 2023, trình tự thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang được quy định như sau:

(1) Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang

Chủ đầu tư dự án hoặc chủ quản lý, sử dụng đường ngang nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua môi trường điện tử hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang về cơ quan cấp giấy phép, cụ thể:

- Cục Đường sắt Việt Nam đối với đường ngang trên đường sắt quốc gia.

- Cục Đường bộ Việt Nam đối với đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ.

- Cơ quan theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường bộ đô thị và đường bộ chuyên dùng trong phạm vi quản lý.

Trường hợp thực hiện trên môi trường điện tử chủ đầu tư dự án, chủ quản lý, sử dụng đường ngang có nhu cầu xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang thực hiện trên địa chỉ website: https://dichvucong.mt.gov.vn.

(2) Quá trình giải quyết yêu cầu cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép trả kết quả trong ngày làm việc về thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thực hiện qua môi trường điện tử, nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo bằng văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm gửi hồ sơ đến các cơ quan đơn vị liên quan để lấy ý kiến:

+ Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, cơ quan quản lý đường bộ (nếu có liên quan) đối với đường ngang trên đường sắt quốc gia;

+ Cục Đường bộ Việt Nam, cơ quan theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý tuyến đường bộ (nếu có liên quan).

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép có văn bản lấy ý kiến, cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

- Trường hợp không chấp thuận cấp phép, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Tóm lại, tổ chức là chủ đầu tư dự án; chủ quản lý, sử dụng đường ngang không phải nộp lệ phí khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang.

 

  •  103
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…