DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hướng dẫn thủ tục in biên lai thu thuế, phí, lệ phí mẫu CTT50

Ngày 09/10/2023 Tổng cục Thuế vừa có Công văn 4455/TCT-TVQT năm 2023 về việc hướng dẫn in biên lai thu thuế, phí, lệ phí mẫu CTT50.
 
Theo đó, thủ tục in biên lai thu thuế, phí, lệ phí mẫu CTT50 được Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:
 
huong-dan-thu-tuc-in-bien-lai-thu-thue-phi-le-phi-mau-ctt50
 
(1) Phân biệt ký hiệu mẫu biên lai và ký hiệu biên lai
 
Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về ký hiệu mẫu biên lai và ký hiệu biên lai.
 
Ký hiệu biên lai là dấu hiệu phân biệt biên lai bằng hệ thống các chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm.
 
(2) Quy định sử dụng biên lai, chứng từ đối với hộ, cá nhân kinh doanh
 
Căn cứ quy định tại điểm 1 Điều 9 Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP sử dụng biên lai, chứng từ như sau:
 
Cục Thuế in, khởi tạo và phát hành biên lai thuế Mẫu CTT50 Phụ lục I.C ban hành kèm theo Thông tư này theo hình thức đặt in, tự in, điện tử để sử dụng thu thuế, phí, lệ phí đối với hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn đáp ứng điều kiện sử dụng biên lai và thu nợ đối với hộ khoán, thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân...
 
Căn cứ Phụ lục I Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định về mã hóa đơn, biên lai của Cục Thuế các tỉnh, thành phố và Cục Thuế doanh nghiệp lớn phát hành, Mẫu ký hiệu ghi trên biên lai, Mẫu biên lai thu thuế, phí, lệ phí của cơ quan thuế sử dụng khi thu thuế, phí, lệ phí của cá nhân.
 
Căn cứ các quy định nêu trên, Biên lai thuế, phí, lệ phí mẫu CTT50 do Cục Thuế in, phát hành để sử dụng thu thuế, phí, lệ phí đối với hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn đáp ứng điều kiện sử dụng biên lai và thu nợ đối với hộ khoán, thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân.
 
(3) Thống nhất toàn ngành về việc đặt in biên lai thuế, phí, lệ phí mẫu CTT50
 
Để thống nhất toàn ngành về việc đặt in Biên lai thuế, phí, lệ phí mẫu CTT50, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:
 
* Về mẫu biểu:
 
- Ký hiệu mẫu: CTT50
 
- Ký hiệu Biên lai:
 
+ 02 ký tự đầu là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Phụ lục I.A, Thông tư 78/2021/TT-BTC và chỉ áp dụng đối với biên lai do Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặt in.
 
+ 02 ký tự tiếp theo là nhóm hai trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y dùng để phân biệt các ký hiệu biên lai.
 
+ 01 ký tự tiếp theo (dấu “-”) phân cách giữa các ký tự đầu với ba ký tự cuối của biên lai.
 
+ 02 ký tự tiếp theo thể hiện hai số cuối của năm in biên lai. Ví dụ: biên lai in năm 2023 thì ghi là 23.
 
+ 01 ký tự cuối cùng thể hiện hình thức biên lai. Cụ thể: Biên lai đặt in ký hiệu là P.
 
Ví dụ: Ký hiệu 01AA-23P được hiểu là biên lai thu thuế, phí, lệ phí do Cục Thuế TP Hà Nội đặt in năm 2023.
 
- Số của biên lai là số thứ tự được thể hiện trên biên lai thu thuế, phí, lệ phí. Số biên lai được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 7 chữ số. Đối với biên lai đặt in thì số biên lai bắt đầu từ số 0000001.
 
- Kích thước: khổ 13cm x 19cm áp dụng theo kích thước Biên lai CTT50 (mẫu cũ) là phù hợp thực tế quản lý thu tại các địa phương.
 
- Loại giấy in: giấy poluya
 
- Liên biên lai: gồm 3 liên:
 
+ Liên 1: Báo soát (màu tím)
 
+ Liên 2: Giao người nộp thuế (màu đỏ)
 
+ Liên 3: Lưu (màu xanh)
 
Nội dung theo mẫu CTT50 tại Phụ lục I.C
 
(tham khảo mẫu đính kèm)
 
* Kinh phí in biên lai thu thuế, phí, lệ phí mẫu CTT50: Hàng năm, Cục Thuế căn cứ nhu cầu thực tế cần sử dụng biên lai thuế, phí, lệ phí mẫu CTT50, lập dự toán in gửi Tổng cục Thuế để xem xét cấp kinh phí theo quy định.
 
* Riêng đối với dự toán in CTT50 năm 2024, đề nghị Cục thuế lập dự toán và gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 15/10/2023, đối với Cục Thuế đã lập và gửi về Tổng cục Thuế trước thời điểm nhận được Công văn này, Cục Thuế căn cứ vào hướng dẫn tại mẫu biểu nêu trên nếu có thay đổi về dự toán so với số đã lập, Cục Thuế lập và gửi lại Tổng cục Thuế để tổng hợp và giao dự toán in năm 2024 theo quy định.
 
* Trường hợp các Cục Thuế sử dụng biên lai theo hình thức tự in, biên lai điện tử thì vẫn tiếp tục sử dụng theo hướng dẫn tại Công văn 2455/TCT-DNNCN năm 2022 về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử.
 
Xem thêm Công văn 4455/TCT-TVQT năm 2023 ban hành ngày 09/10/2023.
  •  942
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…