DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Giải pháp khi người phải thi hành án không có mặt tại nơi cư trú

Sau khi có bản án có hiệu lực, thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án. Tuy nhiên, trong trường hợp không xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người phải thi hành án, quá trình thi hành án có thể bị cản trở, không thể tiếp tục quyết định thi hành án.

Căn cứ Điều 48 Luật Thi hành án dân sự 2008 (được sửa đổi tại khoản 21 Điều 1 Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014) quy định trường hợp tạm hoãn thi hành án:

“1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp sau đây:


b) Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định;

…”

Như vậy, việc chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án là căn cứ để Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự sẽ ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp người phải thi hành án phải tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án quyết định.

 

Đồng thời, xem xét quy định tại Điều 44a Luật Thi hành án dân sự 2008 (được bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014)

“Điều 44a. Xác định việc chưa có điều kiện thi hành án

1. Căn cứ kết quả xác minh điều kiện thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

c) Chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người phải thi hành án, người chưa thành niên được giao cho người khác nuôi dưỡng.

2. Thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử về thi hành án dân sự và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh để niêm yết. Khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành thì cơ quan thi hành án phải tổ chức thi hành.”

Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án ban hành quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án trong một thời hạn nhất định, lập danh sách theo dõi riêng, và sẽ tiếp tục tổ chức thi hành án khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án trở lại.

 

Từ những quy định trên, để tránh sự chồng chéo pháp luật khi giải quyết việc người phải thi hành án không có mặt tại nơi cư trú, các cơ quan thực hiện theo hướng ban hành quyết định chưa có điều kiện thi hành án, sau quá trình tổ chức truy tìm, nhưng không xác định địa chỉ thì căn cứ điểm b khoản 1 Điều 48 để ban hành quyết định hoãn thi hành án.

  •  375
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…