DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Dự thảo: Toàn bộ mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Avatar

 

Trợ cấp, phụ cấp và ưu đãi dành cho người có công với cách mạng - Minh họa

Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội đang soạn thảo Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh người có công về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Xin liệt kê những quy định nổi bật của Dự thảo này.

Thứ nhất, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Bao gồm quy định về:

- Mức chuẩn ưu đã người có công với cách mạng

- Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đã với người có công vớ cách mạng

Thứ hai, các chế độ ưu đã người có công với cách mạng

Bao gồm quy định về:

- Bảo hiểm y tế

- Điều trị, điều dưỡng phục hồi sức khỏe

- Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết

- Hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học

- Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

- Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ từ nguồn kinh phí chi thường xuyên thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

- Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

- Chi xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

- Các chế độ ưu đãi khác

Thứ ba, hiệu lực và điều khoản thi hành

- Nghị định 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

- Các mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng quy định tại Chương II Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Các chế độ ưu đãi quy định tại Chương III Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

 

  •  1110
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…