DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đề xuất chính sách thu hút các Quỹ tài chính quốc tế tham gia dự án PPP tại Việt Nam

Ngày 16/3/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1707/VPCP-CN về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP.

Theo Công văn 1707/VPCP-CN, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đề cập một số nội dung như sau:

(1) Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

+ Đánh giá tình hình thực hiện Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) năm 2020 và rà soát, tổng hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 35/2021/NĐ-CP; đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2023.

+ Nghiên cứu, đề xuất chính sách, giải pháp thu hút các Quỹ tài chính quốc tế, nguồn vốn quốc tế tham gia thực hiện các dự án PPP tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2023.

+ Chủ trì nghiên cứu nguồn vốn thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP trong trường hợp áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2023.

(2) Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan rà soát, tổng hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 28/2021/NĐ-CP, Nghị định 29/2018/NĐ-CP, Nghị định 69/2019/NĐ-CP và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2023.

(3) Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vướng mắc đối với các dự án BOT giao thông đang có nguy cơ không thực hiện được phương án tài chính, dẫn đến phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Ngoài ra, tại Công văn 1707/VPCP-CN còn đề cập đến trách nhiệm đối với các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và môi trường và Xây dựng, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện dự án PPP trong ngành, lĩnh vực quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 30/CT-TTg.

Xem chi tiết tại Công văn 1707/VPCP-CN ban hành ngày 16/3/2023

  •  89
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…