DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cơ sở kinh doanh có bắt buộc phải áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC

Hiện nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke, vũ trường, quán bar và các cơ sở dịch vụ động người trong một khu vực phải đáp ứng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo an toàn về PCCC. Vậy có phải bắt buộc áp dụng toàn bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC thì mới được kinh doanh?
 
ap-dung-tieu-chuan-quy-chuan-ve-pccc
 
1. Tiêu chuẩn, quy chuẩn trong hoạt động PCCC là gì?
 
- Tại khoản 1 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 có quy định Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.
 
Lưu ý: Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.
 
- Bên cạnh đó khoản 2 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 có giải thích Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.
 
Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng.
 
2. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn thực hiện ra sao?
 
Căn cứ Điều 23, Điều 38 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 về việc thực hiện nguyên tắc, phương thức áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn được quy định như sau:
 
- Tiêu chuẩn:
 
+ Tiêu chuẩn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện.
 
Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật.
 
+ Tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng trong phạm vi quản lý của tổ chức công bố tiêu chuẩn.
 
- Quy chuẩn kỹ thuật:
 
+ Quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng bắt buộc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội khác.
 
+ Quy chuẩn kỹ thuật được sử dụng làm cơ sở cho hoạt động đánh giá sự phù hợp.
 
3. Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong PCCC có bắt buộc không?
 
Căn cứ Điều 8 Luật Phòng cháy chữa cháy 2001 (sửa đổi bởi Luật Phòng cháy chữa cháy 2013) về việc ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC đối với các đối tượng phải áp dụng như sau:
 
- Hoạt động PCCC phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
 
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật sau khi thống nhất với Bộ Công an đối với các quy định về PCCC.
 
- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xây dựng và công bố các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở về PCCC sau khi thống nhất với Bộ Công an.
 
- Áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC:
 
+ Tiêu chuẩn quốc gia về PCCC được áp dụng bắt buộc.
 
+ Tiêu chuẩn về PCCC phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về PCCC.
 
+ Bảo đảm tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng.
 
- Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về PCCC được áp dụng tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây:
 
+ Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế có quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 
+ Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế có quy định an toàn về PCCC cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam hoặc phù hợp với yêu cầu thực tế của Việt Nam và được Bộ Công an chấp thuận bằng văn bản.
 
- Đối với yêu cầu về PCCC mà chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng cháy và chữa cháy.
 
Như vậy, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí hoặc các cơ sở kinh doanh khác mà có yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, phương tiện đảm bảo về PCCC là phải bắt buộc hiện, trường hợp sai quy định trên tùy trường hợp cụ thể có thể bị phạt hành chính.
  •  629
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…